Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc CADI-SUN chúc Tết quý đối tác, khách hàng

Thể loại: Phim quảng cáo doanh nghiệp

Thời lượng: 3 phút

Khách hàng: CADI-SUN