Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh chúc Tết

Thể loại: Phim quảng cáo doanh nghiệp

Thời lượng: 2 phút

Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh